3Z0N4MNN5RHet ZZP Pensioen valt niet onder de Pensioenwetgeving (tweede pijler) maar onder de individuele vermogensopbouw in de derde pijler. Daarbinnen kan men pensioensparen en dat aftrekken voor zover men daarvoor individuele fiscale ruimte beschikbaar heeft, is die opgebruikt kun je alleen nog extra pensioen opbouwen met ’netto-geld’, spaargeld waarover al belasting is betaald.

Het is de samenwerkende zelfstandigenorganisaties gelukt om met medewerking van de ministeries Financiën en SZW ruimte te maken in wet- en regelgeving voor deze vernieuwende pensioenvorm.

Een belangrijk punt was dat het op te bouwen pensioenvermogen niet als ’vermogen’ wordt belast in box 3.

Het zzp-pensioen wordt nu gezien als uitgesteld inkomen in box 1. En dan geldt een simpele regel, inleg aftrekbaar, dan de uitkering belast. Indien belastingplichtige in de voorafgaande zeven jaar minder premies voor derdepijlerproducten heeft afgetrokken dan op grond van de fiscale jaarruimte mogelijk was, kan de niet-gebruikte jaarruimte uit de 7 voorafgaande jaren alsnog worden gebruikt.

‘Lage kosten, goed rendement’

Dick Sluimers, cea van APG Groep: „APG is verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de tot op heden ontbrekende schakel in het pensioenlandschap Voor ZZP-ers was er immers nog geen pensioenproduct, waarbij tegen lage kosten op collectieve basis een goed rendement wordt bewerkstelligd. Daar komt nu verandering in.”

Individuele contracten

Verzekeraar Loyalis is de aanbieder, pensioenuitvoerder APG (die ook het ambtenarenpensioenfonds ABP bestiert) doet het beleggingsbeheer en sluit individuele contracten met de deelnemers. „Alle inleg en aanspraken staan op naam, natuurlijk wordt het binnenkomende geld wel in een algemene pot belegd. Iedere deelnemer is in feite aandeelhouder in die pot. Een belangrijk verschil met andere regelingen is ook dat bij arbeidsongeschiktheid de opbouw doorgaat en dat men bij overlijden niets verliest,” aldus Peter van Wageningen van Loyalis

Maar het kan ook anders door een andere structuur neer te zetten ontstaan er meer mogelijkheden om Uw pensioen op te bouwen. Zie daarvoor ons concept bij Management Service