In 2030 is een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar.
Ouderen zijn vitaler en nemen de regie.
De senioren zijn hoger opgeleid, hebben meer koopkracht en een hoger besteedbaar vermogen.

Zorgvastgoed-financiering, een compleet andere aanpak!…

Welke keuzes gaan zij maken? En wat wordt de positie van vastgoed in die keuze?
Hoe verhoudt de keuze van zelfstandig blijven wonen zich versus de wens van veiligheid en van een rendabele zorgexploitatie?
Hoe om te gaan met deze uitdagingen als gevolg van de transitie van de langdurige zorg?
Veel gebouwen moeten worden getransformeerd om aan te sluiten op de vraag van morgen.
Dit vergt investeringen waarvoor financiering nodig is, terwijl het risicoprofiel van zorginstellingen toeneemt.
Oplossingen moeten toekomstbestendig zijn.
Banken tonen weinig bereidheid om in zorgvastgoed te financieren – de businessmodellen zijn vaak mager.
Vastgoedbeleggers daarentegen hebben toenemende belangstelling. Hoe komt dat?
En vervangen zij de rol van de woningcorporaties? Of verschuift hun doelgroep naar ouderen met een beperkt inkomen?
Binnen al deze ontwikkelingen is het voor u van belang dat er partijen zijn die uw visie willen financieren.
Vanuit ons (internationale) netwerk zijn wij in staat u in contact te brengen met de voor u juiste partijen, die juist willen investeren in zorgvastgoed.
Heeft u plannen om binnen het zorgvastgoed uw steentje bij te dragen, neem dan vroegtijdig contact met ons op, zodat u in uw plannen rekening kunt houden met de partijen die uiteindelijk deze plannen zullen gaan financieren.