image-4954315Huwelijkse voorwaarden en uw eigen huis.

Veel ondernemers zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden of wijzigen de gemeenschap van goederen in huwelijkse voorwaarden bij het starten of overnemen van een onderneming.
Hierbij wordt de woning veelal op naam gezet van de echtgenoot/echtgenote van de ondernemer.
Doel is om de woning “ veilig te stellen” bij een eventueel faillissement.

Maar is de woning “veilig” bij een faillissement van de ondernemer?
Indien de partner de woning uit eigen middelen heeft betaald, dan kan bijna zeker gesteld worden dat de woning “veilig” is. De praktijk leert echter, dat weinig partners een woning uit eigen middelen kunnen betalen. Indien er een woning is gekocht, dan is hiervoor meestal een hypotheek opgenomen. De rente, aflossingen en premies voor de hypotheek worden veelal van een gezamenlijke rekening betaald. De partner heeft meestal niet voldoende inkomsten om de verplichtingen inzake de woning uit het eigen inkomen c.q. vermogen te betalen.

Wat zegt de faillissementswet?
Hoofdregel is volgens de faillissementswet, dat de echtgenoot/echtgenote alle goederen die hem/haar toebehoren en niet in de huwelijksgemeenschap vallen, terug neemt uit het faillissement. Hiervoor is dus actie van de echtgenoot/echtgenote nodig! Er dient bewezen te worden dat de woning in eigendom is verkregen en dat dit met eigen middelen is gefinancierd.
De hoofdregel luidt: de woning valt in het faillissement, tenzij de vordering tot terugneming slaagt!

Wat is de oplossing?
Een dergelijke vervelende situatie kan alleen worden voorkomen als de partner de woninghypotheek enkel op zijn of haar naam aangaat. De bovengenoemde kosten voor de woning dienen uit het inkomen of het vermogen van de partner worden voldaan. Indien nodig moet achteraf worden aangetoond dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Er zijn weinig echtgenoten/echtgenotes die een huis met eigen geld kunnen betalen.
De conclusie is, dat het eigen huis dus veelal niet veilig is bij een faillissement.
De trouw die u elkaar belooft bij een huwelijk, kan ondanks het opstellen van huwelijkse voorwaarden, behoorlijke consequenties hebben.

Ons advies: laat u goed voorlichten door een notaris bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden