Wat is een kredietunie?
Een kredietunie is een “not for profit” coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Geldverstrekkende leden fungeren tevens als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op welslagen.
Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel geldverstrekkers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie, zij delen het rendement en het risico binnen de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan alle leden.

Ontstaan van Kredietunie Nederland
De vereniging is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte in gespecialiseerde kredietverstrekking voor het MKB. Het MKB is de motor van onze economie. 99% van het bedrijfsleven in Nederland bestaat uit MKB-bedrijven. Deze zijn verantwoordelijk voor 58% van de totale omzet in het bedrijfsleven en bieden werkgelegenheid aan 60% van de werkende bevolking.
Door het aangescherpte kredietbeleid van banken in de laatste jaren is het voor MKB ondernemers steeds moeilijker geworden om financiering te verkrijgen. Vooral kredieten tot € 250.000,- zijn door hoge behandelingskosten en door de strengere regels van Nederlands en internationaal toezicht (Basel III) voor banken nauwelijks meer rendabel.
Door de hoge mate van automatisering bij banken verdwijnt daarnaast de persoonlijke relatie met de ondernemer. Relatiebankieren wordt transactiebankieren. De menselijke maat is verdwenen.
Nieuwe kansen voor het MKB
Kredietunies functioneren al langere tijd succesvol, overal ter wereld. Introductie van deze vorm van kredietverlening (vergelijkbaar met de vroegere boerenleenbank) waarbij particulieren en bedrijven elkaar financiële diensten verlenen zonder tussenkomst van banken, biedt ook in Nederland nieuwe kansen voor het MKB.
Kredietunies vullen de ruimte die is ontstaan voor kredietverlening van, voor en door ondernemers als het gaat om leningen tot € 250.000. Kredietgevers en kredietnemers kennen, begrijpen en steunen elkaar.

De Krediet Unie

De Krediet Unie