Kredietverlening voor ondernemers door ondernemers

In een kredietunie verlenen ondernemers krediet aan andere ondernemers zonder tussenkomst van een bank.

Snel schakelen

Kennis van branche en regio

Goed kunnen inschatten van risico’s en mogelijkheden.

Hierdoor kunnen de ondernemers in een kredietunie snel krediet verstrekken waar een bank dat soms niet kan. Een coach ondersteund de ondernemer na verstrekking om succeskansen te vergroten.

 

Waarom zijn kredietunies nodig?

Het midden- en kleinbedrijf heeft grote problemen om kredieten te verkrijgen in het reguliere financiële circuit, terwijl het midden- en kleinbedrijf als motor van de economie wordt aangemerkt.

De kredietcrisis maakt dat banken onderhevig zijn aan strengere eisen en hogere kosten. Zij moeten strakkere voorwaarden hanteren en verlenen hierdoor minder krediet. Een grote groep ondernemers in het midden- en klein bedrijf kan hierdoor nergens terecht voor het financieren van groei, bedrijfsovernames of noodzakelijke investeringen.

Aan de andere kant zijn er ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben. Zij kunnen via een  kredietunie middelen beschikbaar stellen maar ook kennis overdragen. Deze combinatie van kapitaal, kennis en kunde draagt bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de eigen branche of regio.

In het buitenland kent men het fenomeen Kredietunie al langer, ook in Nederland wordt er nu gewerkt aan een levensvatbaar en compleet model.

Twee modellen

Binnen de Vereniging Samenwerkende Kredietunies is, in de overgangsfase naar nieuwe wet en regelgeving,  op dit moment sprake van 2 Kredietunie modellen. Beide Kredietunie modellen zijn coöperaties waarbij zowel kredietnemers als kredietgevers lid zijn van de coöperatie. In beide modellen is sprake van een ”common bond” tussen de leden, en worden kredietnemers ondersteund door een coach om de slagingskans van de kredietnemer te vergroten.

Model 1. Risk sharing model

Het risk-sharing (of kas) model is het oorspronkelijke kredietunie model. In dit model brengen kredietgevers geld samen in de kredietunie in een gezamenlijke kas, en investeren zij gezamenlijk  vanuit deze kas. Er wordt geïnvesteerd in leningen aan kredietnemers die ook lid zijn van de kredietunie.  In dit model investeren kredietgevers samen en wordt het investeringsrisico gespreid over de leden. Om aangetrokken gelden en uitstaande leningen te matchen is cash management noodzakelijk.

Model 2. Bemiddelingsmodel

In het bemiddelingsmodel treed de Kredietunie op als kredietbemiddelaar tussen de  kredietgevers en kredietnemers, die ook allen lid zijn van de kredietunie. Een kredietgever investeert rechtstreeks in een kredietnemer waar hij in wil investeren, eventueel samen met andere investeerders. In dit model wordt het risico niet gespreid over de leden. Cash management is niet noodzakelijk omdat er geen gezamenlijke kas is, middelen worden rechtstreeks uitgezet bij de kredietnemer.