Geen geld vragen voor je dienst schijnt te betekenen dat je werk niet waardevol is voor een ander .

Beter gezegd dat wordt dan niet meer op waarde geschat. Al die vrijwilligers die voor het karretje worden gespannen van politici, bestuurders, ambtenaren of medevrijwilligers  die niet bereid zijn het werk te doen zijn dus allemaal een beetje gek en worden misbruikt door bestuurders van vrijwillgers organisaties die wel betaald krijgen, of door betaalde sporters die hoge salarissen ontvangen.

Waar is het mis gegaan dat we met zijn allen zo gek zijn om gratis te werken. Waar hebben de politici het overzicht verloren. Bestuurders van Mutlinationals die zich bonussen toe eigenen. Ambtenaren/Overheden  die uitkeringstrekkers verplichten om onbetaald werk te doen is dat de ultieme vorm van de nieuwe slavernij ? Zou dat basisinkomen voor iedereen dan toch niet een oplossing zijn voor veel inkomensproblemen en voorkomen van uitbuiting en het stopzetten van de sociale industrie rond uitkeringen.

Veertig jaar ben ik al vrijwilliger ben ik dan al veertig jaar gek en ziende blind voor al die mensen die weigeren om een poot uit te steken voor hulpbehoevenden en zich alleen maar verrijken ten koste van anderen. Of moet het geld wat boven op de bult ligt verschoven worden naar al die vrijwilligers ? Zijn we niet in staat om met ons geldsysteem waarin geld uit het niets gecreerd wordt inkomen bij die vrijwilligers binnen te laten komen.

.