Vendorlease is een oplossing voor U als leverancier of fabrikant van bedrijfsmiddelen. Vendorlease is een ideaal marketing instrument. U kunt Uw producten aan uw klanten aanbieden inclusief een financieringsoplossing.
U vergemakkelijkt en vergroot de afzet van Uw producten. http://www.vendorlease.eu.Vendor Lease programma’s helpen U de omzet en de marge te verhogen.
Voordelen:
U biedt naast het product ook de huur – of leaseoplossing aan in samenwerking met de leasemaatschappij( lessor) en versterkt daarmee de klantenbinding, mogelijk genereert U ook bijkomende opbrengsten uit onderhoud en verzekeringsactiviteiten. De leasemaatschappij zorgt voor ondersteuning bij debiteurenrisico’s, documentatie en administratie en bij incasso neemt de leasemaatschappij bij bepaalde vendorleaseproducten het risico op de lessee over.
Vendorlease wordt ook wel afzetfinanciering genoemd. Deze manier van leasen is bedoeld voor leveranciers die hun klanten naast hun producten ook een leaseoplossing willen aanbieden.

Door de leaseoplossing van het bedrijfsmiddel als optie toe te voegen, heeft U als leverancier een aantrekkelijk verhaal voor Uw klant.
U ontvangt de betaling direct na levering en loopt daardoor geen risico dat Uw klant niet of te laat betaalt

Vicaris Lease is specialist In Vendor Leasing. We zijn strategische allianties aangegaan met verschillende IT-fabrikanten en -leveranciers. Samen leveren we een keur aan maatwerk oplossingen voor financiering en lifecycle management. Oplossingen die we ook beschikbaar kunnen stellen aan onze klanten en business partners. Vendor arrangementen voor U