Vastgoedfinanciering

Na jaren van vooral dalende grafieken is de weg aangaande vastgoedfinanciering omhoog weer gevonden!

De beleggingsmarkt breekt records en buitenlandse partijen weten Nederland (weer) te vinden.
Toch heeft er duidelijk een verschuiving plaatsgevonden als gevolg van de financiële crisis van 2008.
Bestaande financiers (m.n. de grootbanken) hebben duidelijk hun voorkeur uitgesproken voor een bepaald type vastgoed.
A1 locatie, grotere gemeenten, duurzaam en diverse andere voor hun logische eisen.
Maar betekent dat dan dat al het vastgoed overboord kan?
Zeker niet!
Het goede van een crisis is dat zich altijd nieuwe (financiering) ontwikkelingenen voor gaan doen.
Slimme (Vastgoed) Ondernemers spelen daar op in en zien juist allerlei kansen ontstaan!

Wat betekent dit alles voor de financieringsmarkt van het vastgoed?

Wij kunnen ons voorstellen dat u na zoveel jaren van beperkte financieringsmogelijkheden, kampt met de volgende vragen:
Welke rol spelen de banken nu echt?
Op welke manier spelen ze in op de vragen uit de markt in combinatie met strengere regels?
Hoe gaat het met de opmars van alternatieve financieringsvormen?
Wat kunnen we verwachten van buitenlandse bankinstellingen?
Welke risico’s kleven er aan complexe en samengestelde financieringen?
Gaan we op korte termijn weer swaps en derivaten terug zien?
Hoe beschermt u uw portefeuille tegen renteschommelingen?

Vicaris + Financiering

Vicaris en haar partners hebben op veel van die vragen voor u het juiste antwoord.
Steeds vaker spelen wij dan ook een rol bij het tot stand brengen van een vastgoedtransactie.
Niet alleen voor het arrangeren van de financiering is een rol voor ons weggelegd.
Ook het verbinden van partijen (beleggers, ontwikkelaars, bouwbedrijven en financiële instellingen) aan elkaar is meer dan ooit een belangrijke rol geworden.
Het zoeken naar een optimale structuur, de optimale financiering en de optimale combinatie van partijen is waarin wij onze uitdaging vinden..
Daarnaast kunnen wij bijstaan bij de:
Analyse van uw vastgoedportefeuille, ontwikkelingsposities e.d.
Analyse van de financieringen en bijbehorende convenanten;
Analyse van de structuurrisico’s;
Analyse van de contracten;
Advies t.b.v. verbetering van uw rendement;
Advies om te komen tot verbetering van financieringsvoorwaarden;
Samenwerkingen initiëren met voor u belangrijke (nieuwe) stakeholders;
(Des)investeringsprogramma’s begeleiden.