betalen

contactloos betalen

Vallen virtuele valuta’s (altcoins) onder toezicht van DNB?

Nee, virtuele valuta’s vallen niet onder het toezicht van DNB. De opkomst en toenemende populariteit van virtuele valuta’s (als bitcoin, litecoin, etc.) worden door de Nederlandsche Bank (DNB) met aandacht gevolgd.

De huidige stand van zaken is als volgt: virtuele valuta’s vallen buiten de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft). DNB houdt daarom geen toezicht op deze virtuele valuta’s. Ondernemingen die hierin handelen, zoals een wallet provider, vallen ook niet onder ons toezicht. DNB wijst erop dat consumenten zich hiervan bewust moeten zijn en zich moeten realiseren welke risico’s zij lopen wanneer zij valuta’s als bitcoin kopen. De wisselkoers gaat sterk op en neer. Er is geen centrale uitgever die door consumenten waar nodig aansprakelijk kan worden gesteld. Ook is het depositogarantiestelsel niet van toepassing. Tegoeden worden op geen enkele manier gecompenseerd of gegarandeerd wanneer een aanbieder van een digitale bitcoin-portemonnee omvalt of wanneer bitcoins worden gestolen. Consumenten kunnen hiervoor nergens terecht. Dit in tegenstelling tot bij banken die een vergoedingenbeleid hanteren.