Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Bent u een verhuurder van een of meer huurwoningen in de gereguleerde huursector? Wilt u de energieprestatie van uw huurwoning(en) verbeteren? Vraag de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) aan tot en met 31 december 2018.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiermee een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord.
Voor wie?
Woningcorporaties en andere verhuurders van bestaande huurwoningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt.
De woning moet daarnaast voldoen aan dezelfde voorwaarden als een woning onder de Wet op de huurtoeslag (wetten.overheid.nl).
Voorwaarden en hoogte subsidie
U kunt een subsidieaanvraag indienen voor één of meer huurwoningen. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt.
Nieuwe tarieven per verbeterstap. Voor woningcorporaties bedraagt de subsidie per huurwoning:
Naar:
EI ≤0,40
EI ≤0,60
EI ≤0,80
EI ≤1,20
EI ≤1,40
Van:
 
 
 
 
 
EI 1,41 ≤ 1,80
€4.800
€3.600
€2.800
€1.500
€0,00*
EI 1,81 ≤ 2,10
€6.200
€4.800
€3.600
€2.800
€1.500
EI 2,11 ≤ 2,40
€7.200
€6.200
€4.800
€3.600
€2.800
EI 2,41 ≤ 2,70
€8.300
€7.200
€6.200
€4.800
€3.600
EI >2,70
€9.500
€8.300
€7.200
€6.200
€4.800
*Dit is 1 verbeterstap. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u minimaal 2 verbeterstappen maken.
 
Voor overige verhuurders bedraagt de subsidie per huurwoning:
Naar:
EI ≤0,40
EI ≤0,60
EI ≤0,80
EI ≤1,20
EI ≤1,40
EI ≤1,80
Van:
 
 
 
 
 
 
EI 1,41 ≤ 1,80
€4.800
€3.600
€2.800
€1.500
€0,00*
€0,00*
EI 1,81 ≤ 2,10
€6.200
€4.800
€3.600
€2.800
€1.500
€0,00*
EI 2,11 ≤ 2,40
€7.200
€6.200
€4.800
€3.600
€2.800
€1.500
EI 2,41 ≤ 2,70
€8.300
€7.200
€6.200
€4.800
€3.600
€2.800
EI >2,70
€9.500
€8.300
€7.200
€6.200
€4.800
€3.600
*Dit is 1 verbeterstap. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u minimaal 2 verbeterstappen maken.
Een verhuurder kan op grond van deze regeling maximaal een bedrag van € 7.500.000,- aan subsidie aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 400 miljoen beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten). Het totale beschikbare bedrag aan subsidie is € 395 miljoen.
Subsidie aanvragen en indieningstermijn
U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. RVO.nl behandelt alleen volledig ingevulde subsidieaanvragen.
Aanvragen STEP
Het aanvragen van de STEP-regeling verloopt via mijn.rvo.nl. U komt in deze omgeving via de button rechts bovenaan deze pagina Aanvragen STEP.
eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren)
Binnen de mijn.rvo.nl omgeving doet u de aanvraag via Direct Regelen. Hiervoor heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. Zonder deze DigiD of eHerkenning (niveau 1) kunt u geen digitale aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie op mijn.rvo.nl onder aanvragen.
Aanvraag met 2 bijlagen
Bij de aanvraag stuurt u maximaal 2 bijlagen mee. Het eerste is een Excelbestand of een Open officebestand waarin u gegevens invoert van de huurwoning(en) waarvoor u STEP aanvraagt. Vergeet niet om na het invoeren van de gegevens in het Excelbestand of Open officebestand op de knop ‘Controleren’ te drukken. Daarmee ziet u eventuele afwijkingen in de gegevens.
Bent u een Rechtspersoon (Organisatie) dan stuurt u een bijlage mee met een verklaring van de directeur of bestuurder. Via mijn.rvo.nl vindt u de bijlagen en doet u de aanvraag. Lees voor het invullen goed de instructie bij Excelbestand of Open officebestand.
Transformatie van gebouwen naar huurwoningen
Transformatie van gebouwen naar huurwoningen komen niet in aanmerking voor de regeling. De woonvoorziening moet al voor de aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Het gaat om bestaande huurwoningen. Utiliteitsbouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, komen niet in aanmerking voor STEP-subsidie omdat dit geen bestaande huurwoningen zijn.
Wilt u een gebouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, kerken, transformeren? Kijk op Transformatie voor meer informatie en mogelijke subsidies.
Heeft u vragen? Wilt u advies? Neem contact met ons op.
Fonds energiebesparing huursector
Naast STEP-subsidie komt u wellicht ook in aanmerking voor het Fonds energiebesparing huursector (FEH). FEH biedt verhuurders van woningen een lening met een lage rente.