voorpublicatie.ondernemen.debankdebaas.zzp.425Overname financieren via banken is lastig en gebeurt standaard op onderstaande wijze

Eigen geld
De ondernemer heeft spaargeld en financiert hiermee een deel van de overname.

Bancaire financiering werkmaatschappij
De bank financiert het pand en de voorraden.
Veelal wordt een borgstellingskrediet (BMKB) ingezet, waarbij het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant staat.

Leasemaatschappij Een deel van de bancaire financiering zoals genoemd onder 2. wordt veelal gefinancierd via een leasecontract.

Factormaatschappij
Een factormaatschappij bevoorschot de debiteuren tot 70 à 90%.

Bancaire financiering holding
De goodwill wordt vaak voor een deel gefinancierd door een lening te verstrekken aan de holding. Ook hier wordt waar mogelijk een borgstellingskrediet ingezet.

Verkoper
Heden ten dage is de koopprijs op bovenstaande wijze niet 100% te financieren en verstrekt de verkoper van de onderneming een lening aan de koper.

Op deze manier liggen alle zekerheden bij de bank en gaat het mis dan is de koper zijn geld en onderneming kwijt. Veel beter is het via de weg van de geleidelijkheid te doen en al eerder over overname na te denken. Op die manier voorkom je afhankelijkheid van banken. Meestal is de oplossing namelijk dichterbij dan je denkt.