In Nederland ben je verplicht verzekerd voor ziektekosten bij een commerciele verzekeraar. Ongelooflijk dat een bedrijf zo makkelijk de klanten krijgt. Gedwongen winkelnering heet dit. Natuurlijk mag je kiezen bij welke verzekeraar, dat dan nog wel.

Basis van alles is dat als je geboren wordt je wordt aangemeldt bij de burgerlijke stand en wordt ingeschreven in de GBA. Vanaf dat moment ben je belastingplichtig. Je kan je vanaf dat moment horige noemen,zodra je opgeleidt ben binnen ons systeem de nodige educatie hebt gehad ben je klaar om mee te doen aan het spel. Je krijgt een baan binnen het systeem en je kan gaan meeverdienen aan de BV Nederland.  Vanaf dat moment ga je belasting en sociale premies betalen. Blijf je binnen dit systeem en je houdt je baan dan ben je veilig tot aan je pensioen en is Nederland inderdaad die verzorgingsstaat.

Het wordt anders als je kiest vrijwillig of gedwongen voor het ondernemerschap of erger nog als je ontslag krijgt of ziek wordt. Onze sociale verzekeringen zijn de afgelopen jaren niet echt beter geworden. De beslissers in dit systeem komen allemaal uit een kling kringetje en verdelen na de politiek de baantjes in standsorganisatie, grote ondernmngen, publieke functies en wat al niet meer zij.

Zij hebben belang om dit systeem in stand te houden. Logisch vanuit hun visie gezien. Voor veel mensen heeft dit goede kanten en zolang die politiek gezien in de meerderheid zijn blijft dit zo. Onthoudt echter wel als je je mond opendoet, een eigen mening hebt en niet meedoet kan je heel snel buitenspel staan en dan kom je tot de ontdekking dat onze rechtsstaat toch twee kanten heeft nl. een voor de have s en een voor de have not s.

Kom je terecht bij de have not s berg je dan maar je wordt steeds kleiner gemaakt en hebt geen enkele zeggenschap meer. Een van de voorbeelden is ons ziektekostensysteem.

Dat de intentie van dit systeem goed is, is de schrijver van dit artikel ook wel duidelijk. De uitwerking is helaas desastreus. Zorg hebben we als mensen nodig dat is waar. Maar de kosten van het systeem rijzen de pan uit. Fabrikanten maken misbruik van ons systeem door hun producten veel te duur aan te bieden. Er worden patenten opgekocht en we zijn als mensen pure handelswaar. Verplicht iets afnemen wat je niet kan betalen is de basis van de ellende. Ik moet vooraf betalen voor iets wat ik misschien ga krijgen. Als er echter geen inkomen voldoende is om dit te betalen ontstaat er een probleem met de verzekeraar. Die gaat je dwingen om te betalen daar hebben we in Nederland een systeem voor met incassobureaus en deurwaarders en juist de daarbij behorende kosten vergroten het probleem.  Iedereen voert klakkeloos de wet uit zonder daar van af te wijken. We zijn nl. onderdeel van dat welvarende systeem en pis je buitende pot of doe je je mond open dan kom je aan de andere kant te staan.

In politieke tijd kijken politici ons ineens aan om na de verkiezingen gewoon door te gaan met het bestaande spel. Het is bijna 15 maart ik heb besloten om op de piratenpartij te stemmen omdat de openbaarheid van bestuur en privacy belangrijke issues zijn.

Ons systeem is niet slecht maar de uitvoering ervan wel.