R0C7A5M4WB

samen bouwen aan een toekomst

Ondernemendleven is je leven in eigen hand nemen, zelf de regie voeren, staan voor je beslissingen. Is dat Ondernemer zijn ? Ja dat kan, maar ook als werknemer kan je ondernemend leven. Iedereen heeft zijn kwaliteiten, zijn eigenschappen ,zijn doelen. Er is niet een een vaste definitie van ondernemend leven, het is meer een gevoel een manier van zijn. Onze maatschappij is georganiseerd op een bepaalde manier. Daar kan je iets van vinden, maar het zijn de omgevingsfactoren waar je mee te maken hebt. Iedereen doet dat op zijn of haar manier en probeert er het beste van te maken. Dat kan je niet alleen dat doe je samen. Door met elkaar te communiceren heb je invloed op wat er om je heen gebeurt. Kan je wanneer je een uitkering hebt ondernemend leven ? Ja natuurlijk dat kan iedereen. Het gaat niet alleen om geld maar ook om waardering, dat je mens kan zijn en niemand is minder dan een ander. Een eigen plek in onze samenleving is voor iedereen van belang met of zonder geld, met of zonder een baan, ondernemer, werknemer of met een uitkering. We zijn allemaal mensen, iedereen met zijn eigen kwaliteiten en eigenschappen.  We willen allemaal geluk en welvaart voor de mensen in onze nabijheid , onze familie en onze kinderen. Elkaar ondersteunen om dat te bereiken is ook ondernemendleven, hoe klein of groot de bijdrage ook is.