De huidige Faillissementswet is meer dan 100 jaar oud en voldoet volgens deskundigen niet. Te weinig schuldeisers zien na een faillissement hun geld terug en te weinig bedrijven lukt het na een faillissement een doorstart te maken.[1] De faillissementsprocedure is bedoeld om schuldeisers hun geld terug te laten krijgen. Voor de economie is echter ook van belang dat zo veel mogelijk bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden blijven.

Het ministerie van justitie is er overigens ook van doordrongen dat er iets moet veranderen aan de Faillissementswet. In de vorige recessie is daarom begonnen met het werken aan een nieuwe Insolventiewet die in plaats moet komen van de Faillissementswet. Een wetsvoorstel is er alleen nog niet. Verder dan een voorontwerp- waarop forse kritiek is uitgeoefend – is men nog niet gekomen