slide1In 2010 zagen we het onderstaande bericht over Vastgoed Solide Maatschappij. Annexum gaat achter bewijzen aan. Die bewijzen hebben ze verkregen door o.a. mijn hulp en nog een paar mensen. Sterker nog het geld om de Stichting op te richten is door inspanning van 2 mensen bij elkaar gebracht en op de derdengelden rekening van het Advocatenkantoor gezet.
Inmiddels zijn de advocaatkosten betaald en ontvangt Annexum jaarlijks beheerskosten voor het fonds.
Ben benieuwd wat de waarde nu is van het onroerend goed, of de obligatiehouders nog geld gaan krijgen en of er een claim in voorbereiding is naar de toezichthouders en of ik zelf mijn factuur voor alle gemaakte onkosten nog betaald krijg.

Max Steenwijk – 14 december 2010, 16:53
Beleggers van het failliete Vastgoed Solide Maatschappij zien het beheer van hun vastgoed in handen van vastgoedfonds Annexum komen.
Annexum neemt het beheer van de fondsen van Vastgoed Solide Maatschappij over. Dit is noodzakelijk nu VSM failliet is. Beleggers investeerden circa 24 miljoen euro in het Arnhemse vastgoedfonds, maar zagen sinds april geen rentebetalingen meer binnenkomen. In een gesprek met het ANP laat Huib Boissevain van Annexum weten dat hij denkt een hogere opbrengst te kunnen te realiseren dan de 16 miljoen euro die het fonds, waarin 38 miljoen euro is gestopt, nu waard zou zijn. De topman laat weten dat in het geval VSM sprake lijkt te zijn van fraude. Bewijzen ontbreken vooralsnog, maar Annexum denkt deze nog wel te vinden.