Hoe zijn de vooruitzichten op een bankvergunning voor De Blije B?
De vooruitzichten op het verkrijgen van een bankvergunning zijn goed. Dit komt onder meer door ons internationale netwerk op niveau en het gedegen onderzoek van de laatste jaren. Wij hebben ons niet afhankelijk gemaakt van vergunningverstrekker De Nederlandsche Bank (DNB). In de praktijk blijkt dat nagenoeg elk nieuw initiatief vanuit de samenleving via DNB sneuvelt. In het artikel: ‘Bankieren? Dat doen we zelf’ kan je in de 6e alinea hierover lezen:

Wie in Nederland een bank wil oprichten, krijgt het lastig. Sinds de crisis is er in ons land één bank bijgekomen: de Knab van verzekeraar Aegon en die had al een bankvergunning. Andere initiatieven buiten de ‘gevestigde orde’ zijn gesneuveld. Het volledige artikel lees je hier.

Het artikel gaat over NewB en De Financiële Coöperatie die geld en leden inzamelen voor het starten van een bank. Daarna gaan ze onderzoeken hoe men een bank kan oprichten. De Blije B begon andersom. Sinds 2011 zijn wij het totaalpakket aan huiswerk gaan doen, om een goede invulling te geven aan de vraag: ‘wat is er nodig om een internetbank te beginnen vanuit de samenleving zelf?’

In tegenstelling tot NewB en De Financiële Coöperatie, hebben wij geen 35 tot 60 miljoen euro nodig om aan de kapitaaleis voor een vergunning te voldoen. Naast een gekwalificeerd team aan mensen, kennis van wet- en regelgeving, beveiligde ICT en huisvesting, bancaire software en overige, is het leden draagvlak een pre en een minimum van 1,2 tot 1,5 miljoen euro aantoonbaar in kas een noodzaak.

De laatste 2 punten zijn voor ons nu aan de orde en een zeer belangrijke stap in het proces van de vergunningaanvraag. Want zodra er 10.000 ELC-houders zijn, wordt de EU bankvergunning aangevraagd. Na goedkeuring van de aanvraag is men, mits aan alle voorwaarden is voldaan, verplicht om de bankvergunning af te geven. Daarna is De Blij B operationeel als Bank.