De bank veel sneller en veel meer aan u, als u uw hypotheek niet kunt betalen. Reken maar mee.
Stel u kunt meteen na deze lening van 100.000 euro uw hypotheek niet meer betalen. Via een duur deurwaarderssysteem wordt u allereerst op extra hoge kosten gejaagd om u alsnog tot betalen te dwingen. Dit lukt door de extra hoge onkosten niet en dat is ook de bedoeling, waarna uw huis via de deurwaarder en het notarissysteem in opdracht van de bank wordt verkocht.
Ons helpt ons hier aan het geld en u van het geld af is het standaardpakket van de banken, deurwaarders en notarissen.

Uw huis, dat vlak voor de hypotheekverstrekking nog 120.000 euro waard is, levert nu door de gedwongen verkoop hooguit 80.000 euro op. De nieuwe eigenaar, veelal een bekende van de deurwaarder en/of notaris, heeft nu voor 80.000 euro een huis, dat 120.000 euro waard is. Met deze 80.000 euro heeft u uw lening niet terugbetaald en u blijft met een restschuld (levens)lang aan deze bank genageld.
De onkosten voor de deurwaarder, bank, notaris en andere oneigenlijke middelen bedragen hier al gauw 20.000 euro, die voor uw rekening zijn. U kon namelijk de hypotheek niet betalen is hun stellingname. Enig uitstel van uw betaling wordt u daarbij niet gegund. Dit kost de bank namelijk teveel aan snelle winst. Uw restschuld bij deze bank is nu ruim 40.000 euro en u bent uw huis kwijt.
Daarnaast staat u nu levenslang te boek als wanbetaler en u krijgt nu nooit meer een grote lening.
U krijgt door dit stigma nooit meer een kans op een eigen huis. Hierbij wordt valselijk de publieke opinie de mening toegedaan, dat u ernstig de bank heeft benadeeld en daardoor nooit meer voor een lening in aanmerking komt. Het omgekeerde is echter waar. U heeft de bank namelijk enorm gespekt, waarvoor u nu uw levenslang moet boeten.

Omdat u bij een gedwongen verkoop uw huis voorgoed kwijt bent is hiermee uw hypotheekverlening voor dit huis komen te vervallen. Dit geldt niet als u netjes volledig uw hypotheek voor uw huis heeft afbetaald.

Om in dat geval de hypotheekverlening van uw huis te krijgen zult u wederom naar de dure notaris moeten om deze verlening op te heffen. Doet u dit niet, dan zal de bank keer op keer beslag op uw huis kunnen leggen, dat u heeft afbetaald .

Wat heeft deze bank aan u verdiend?

Allereerst krijgt de bank de 80.000 euro voor uw huis. De bank krijgt minimaal 8.000 euro aan administratiekosten (zo’n 10%). Daarbij heeft u nog de restschuld van 40.000 euro bij deze bank, die u in 20 jaar moet afbetalen. Hier ontvangt de bank ruim 80.000 voor.
De eerste winst voor de bank is 88.000 euro binnen 1 jaar. De latere winst die hier nog bij komt is 80.000 euro. Met dit tastbare geld kan de bank via beleggingen en andere zaken nog meer winst creëren. Hetgeen geschiedt.
Nogmaals, hiervoor had de bank alleen 1000 euro van een ander op de rekening staan en verder niets!

Nu heeft de bank 88.000 euro en zicht op nog 80.000 euro.
De winst voor de bank op korte termijn, doordat u de hypotheek niet kon betalen en u geen enkel uitstel kreeg, is dus enorm. De reden dat zoveel mensen en bedrijven door de banken failliet worden gemaakt.
Hun adagium hierbij is: liever vandaag de winst, dan morgen. De reden dat zo’n bank zoveel personeel in dienst heeft voor het binnen krijgen van hun nieuw gecreëerd geld bij gedwongen faillisementen.

Personeel om u een hypotheek aan te smeren en uw geld op de bank te laten storten zijn de kosten niet.

Het in kaart brengen van mogelijke faillisements kandidaten en het zorgdragen, dat uit zo’n faillisement het meeste rendement wordt gehaald, daar gaat het personeel in zitten. Personeelskosten die daarbij altijd op de slachtoffers worden verhaald. Deze moet namelijk een restschuld blijven houden en zich schuldig voelen de bank zo te hebben benadeeld en op kosten te hebben gejaagd. Over de enorme winsten die de banken hier mee verdienen spreekt niemand. Totdat duidelijk is dat zij in de goede jaren op deze wijze ten kosten van veel ellende en leed miljarden euro’s winsten hebben gemaakt en honderden miljoenen aan bonussen hebben uitbetaald.

Bedenk nog steeds, dat toen u bij de bank uw lening afsloot, de bank alleen maar 1000 euro van een ander op zijn rekening had. Een 1 jaar later levert dit voor de bank ruim 88.000 euro eigen geld op plus uw restschuld.

Nogmaals, de reden dat alle banken hun stinkende best doen om mensen en bedrijven voortijdig failliet te maken. U begrijpt zelf dat u een restschuld over houdt en dat u uw huis voor goed kwijt bent. De kans dat u ooit weer een eigen huis krijgt is hierbij zeer, zeer gering.

Deze handelwijze gaat zeer subtiel en mag niet teveel opvallen.
Dit systeem is ook zo opgezet alsof het lijkt, dat de banken de meeste risico lopen. Het omgekeerde is waar de bank loopt geen risico en heeft alleen maar pure winst.

Zodra een bedrijf geen rendement van 8% oplevert, wordt het dus een dankbaar prooi voor de banken. Excuses voor deze herhaling, doch een goed ingelicht en opgelicht persoon telt voor twee.

Nu moet de bank 20 tot 30 jaar wachten voordat de bank de totale lening (nieuw geld) en rente krijgt uitbetaald, of moet het zijn stinkende best doen om iemand voortijdig failliet te maken, zodat de winst sneller binnenkomt.
Dit kan anders, waarmee ook zeer veel geld valt te verdienen. Als de bank nu de soorten hypotheken door elkaar schudt en de inkomsten op de leningen en rentes als kleine pakketjes aan derden verkoopt, dan krijgt de bank meteen baar geld en hoeft de bank hier niet 20 tot 30 jaar op te wachten. De kredieten dienen hierbij als onderpand.
Op deze wijze hebben de banken hun diverse soorten goede en slechte hypotheken met elkaar vermengd, waarbij de goede en slechte hypotheken niet meer uit elkaar waren te halen.
Deze verhandelbare obligaties (pakketjes) gingen in eerste instanties als verse broodjes over de toonbank, totdat vooral in Amerika de vele slechte hypotheken niet meer inbaar bleken te zijn en door de vele “gedwongen” faillisementen de waarde van de onderpanden daalden.
Op dat moment ontstond wantrouwen over de waarde van de gekochte hypotheken en wantrouwen om als banken elkaar onderling baar geld te lenen. Hiermee ontstond de huidige kredietcrisis, een van de vele die nog volgen.

Uit pure hebzucht om op korte termijn veel winst uit uw hypotheken te halen zijn door de banken slechte hypotheken vermengd met de goede en teveel mensen gelijktijdig failliet gemaakt. Als beloning op dit wangedrag der banken naast hun gigantische bonussen krijgen zij nu vele honderden miljarden euro’s en dollars van de overheden steun om hun decadent kaartenhuis draaiende te houden.
De geldpers in Amerika gaat daarvoor nog meer open dan voorheen en nog meer rente en verzonnen aflossingen en staatschulden uit deze gebakkenlucht zullen moeten worden betaald, dan ooit te voren. Totdat, totdat ook deze ballon explodeert.
Waar gaan wereldwijd al deze honderden duizenden miljarden euro’s aan rente naar toe en waarom wordt u gecontroleerd ?
Deze enorme, nogmaals enorme hoeveelheid rente gaat slechts naar een handjevol superrijken, die deze banken in hun bezit hebben, daarna naar de zeer rijken en verder nergens naar toe. Dit gaat om zoveel geld dat zij dit alleen maar kunnen vernietigen en zij dat dan ook dagelijks doen
Als u denkt, dat u van uw spaarrekening rente ontvangt, dan is dat juist, doch bedenk, dat u een veelvoud aan rente aan het andere geldsysteem terugbetaalt. Netto betaalt u dus een enorme hoeveelheid rente.

80% van onze wereldbevolking betaalt deze tientallen duizenden miljarden euro’s aan rente aan hooguit de 10% rijken op de wereld en hoofdzakelijk aan een twaalftal superrijke families en het Vaticaan, die deze astronomische bedragen zonder enige tegenprestatie binnen krijgen en vernietigen.
Deze 80% werken dus voor meer dan de helft van hun tijd voor een paar mensen, die al zoveel geld hebben, dat zij dit nooit op kunnen maken. Dat is ook niet hun bedoeling, zij willen alleen nog maar de absolute macht over onze wereld. Daar werken zij al eeuwen hard aan met miljarden mensen, die hier onder lijden en onder hebben geleden. Miljarden mensen in de ellende voor een paar gekken, die zoveel geld hebben, dat het hen niets anders meer doet, dan ons daarmee onder druk te zetten om ons uiteindelijk te elimineren of tot slaaf te maken.
Per ochtend vernietigen zij meer geld dan de gehele schuld van de derde wereld bij elkaar. Als zij deze geldvernietiging een dag achterwege laten, dan hebben de honderden miljoenen Afrikanen in plaats van een grote staatschuld nu enorm veel geld om te besteden. Een dag geen geld vernietigen is voldoen en meer wordt niet gevraagd. Voor de rest van de 365 dagen is het vernietigen weer voor hen. Dat dit niet gebeurt getuigd van het feit dat zij geen enkel mededogen met de andere mensen hebben. Geen enkel mededogen en degene die hun voor de voeten loopt wordt voortijdig vermoord.