Groeifinanciering is bedoelt voor ondernemingen in een stabiele fase waarbij door nieuwe relaties extra groei wordt verwacht en er druk ontstaat op de liquiditeit.

Zonder aandelen te verkopen en allerlei zekerheden beschikbaar te stellen hebben wij mogelijkheden om in deze fase te financieren.