Financial Lease
Kiest u voor een financial lease (type huurkoop), dan bent u economisch eigenaar van het te leasen object en ligt het economisch risico bij u. De leasemaatschappij financiert het object en krijgt dit van u in onderpand of blijft daarvan eigenaar zolang niet alle leasetermijnen aan haar zijn betaald. Aan het einde van de leaseperiode wanneer alle leasetermijnen zijn voldaan vervalt het door u op het object gevestigde pandrecht of gaat de juridische eigendom daarvan aan u over.

Kenmerken:
veelal 100% financiering
een onopzegbare contractperiode
maximaal gelijk aan de door partijen geschatte economische bruikbaarheidsduur
het totaal van de verschuldigde termijnen is gelijk aan dat van investering + rente en kosten (full pay out)
aan het einde van de leaseperiode bent u eigenaar van het object 
u activeert het object op de balans en schrijft er op af.