VSMOnderstaande info troffen we aan op de site van Annexum. Het gebeurt nu dan toch op subtiele wijze is VSM de nek omgedraaid. DNB heeft zitten slapen met het toezicht. Niets gedaan. Een fraudeur die al eerder veroordeeld was toegestaan in het management van VSM te gaan zitten.
Daarna de bekende doofpot. Helaas hebben mensen een goed geheugen. En blijven we kijken wat er gebeurt.
Reclame voor onze toezichthouders is dit niet. Veel mensen zijn de dupe geworden. Vandaag maken we ons druk over psv supporters die zich als barbaren gedragen. Laten we ons eens druk maken over onze barbaren die van achter het buro met nietsdoen mensen laten bestelen.
Nu de tekst zoals die letterlijk is overgenomen van Annexum

Geachte relatie, Tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst in juni 2015 informeerden wij u over de status van Vastgoed Solide Maatschappij (VSM). Door middel van deze brief brengen wij u graag verder op de hoogte van de laatste ontwikkeling in het fonds. Veiling onroerend goed-portefeuille van VSM De financier van de onroerend goed-portefeuille van VSM, FGH Bank N.V., heeft recent medegedeeld dat zij haar hypothecaire geldleningen, die zij aan VSM voor de aankoop van de onroerend goed-portefeuille verstrekt heeft, opeist. Het opeisen van deze geldleningen heeft tot gevolg dat FGH Bank N.V. zal overgaan tot het veilen van de resterende vijf panden van VSM (dit betreffen de panden in Klazienaveen, Veenoord, Apeldoorn en Hengelo). De veiling zal plaatsvinden op 18 februari 2016 via de website www.bog-auctions.com. FGH Bank N.V. heeft dit besluit onder meer genomen omdat VSM niet de verplichtingen uit deze geldleningen kan nakomen, de resterende panden gedeeltelijk leegstaan en de panden in waarde dalen. Zoals in juni jl. aangegeven, is de hoogte van de geldleningen (aanzienlijk) hoger dan de waarde van de onroerend goed-portefeuille van VSM en probeert FGH Bank met deze veiling (een gedeelte van) haar geldleningen terugbetaald te krijgen. Wat betekent dit voor VSM? Als gevolg van deze veiling zal VSM geen onroerend goed-portefeuille meer bezitten. Zoals ook besproken tijdens de laatste informatiebijeenkomst zal VSM hierdoor enkel nog (al dan niet in afgeslankte vorm) in stand worden gehouden. Zodat er een eventuele civiele procedure tegen de voormalig bestuurders van VSM kan starten om zo de schade van de obligatiehouders te gaan verhalen. Het instellen van een civiele procedure tegen de voormalig bestuurders van VSM is afhankelijk of er in een onherroepelijk strafvonnis ook vastgesteld wordt dat de voormalig bestuurders aansprakelijk zijn. Helaas kan het nog een tijd duren voordat een onherroepelijk strafvonnis aanwezig is. De datum voor het hoger beroep van het strafdossier is op dit moment nog niet vastgesteld. De rol van Annexum In april 2011 heeft Annexum op verzoek van onder meer De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het beheer van VSM op zich genomen, nadat het wanbeleid van de toenmalige bestuurders aan het licht kwam en na de afronding van de surseance. Sindsdien heeft Annexum beoogd de onroerend goed portefeuille van VSM in alle rust te beheren en het verlies voor de obligatiehouders zo veel mogelijk te beperken. Bij verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte. Zo informeren wij u uiteraard nader over de wijze waarop VSM, na de veiling van de onroerend goed-portefeuille, in beperkte vorm blijft voortbestaan. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief neemt u dan gerust contact met ons op, telefonisch via 020 – 572 0101 of per e-mail via info@annexum.nl. Met vriendelijke groet, Annexum