logoOver dit fonds

20% nieuwe energie in 2023

De provincie Overijssel heeft een ambitieuze doelstelling voor nieuwe energie: duurzame vormen van energie moeten in 2023 voorzien in twintig procent van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel is opgezet om samen met bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties deze doelstelling te realiseren. Energiefonds Overijssel bevat 250 miljoen euro.

Een nadrukkelijk doel van Energiefonds Overijssel is om financiële bijdragen te leveren aan projecten die niet in aanmerking komen voor volledige reguliere financiering. Dat gebeurt op twee manieren: via participaties (Energiefonds Overijssel I B.V.) en via leningen en garanties (Energiefonds Overijssel II B.V.). Energiefonds Overijssel treedt op als medefinancier en helpt zo nieuwe energie projecten te realiseren.

Energiefonds Overijssel richt zich op ondernemers, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Het fonds financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van nieuwe energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties.

Overijsselse ambitie

Bij een ambitieus doel – 20% hernieuwbare energie in 2023 – past een ambitieus traject. Dat is Energiefonds Overijssel voor de provincie, zowel bestuurlijk als politiek. Met de oprichting van Energiefonds Overijssel behoort Overijssel in Nederland tot de koplopers

Energiefonds Overijssel is aantrekkelijk voor ondernemingen en woningcorporaties in Overijssel die willen investeren in energiebesparing en/of opwekking van nieuwe energie.

Het fonds richt zich op activiteiten die zonder de hulp van Energiefonds Overijssel onvoldoende kunnen worden gefinancierd. Of die aan reguliere financiers een zo hoge rente moeten betalen, dat de activiteiten niet renderen. Het Energiefonds Overijssel kan de activiteiten financieren middels participaties, garanties en leningen.

Voor Wie ?

Energiefonds Overijssel onderscheidt twee doelgroepen:
1.Ondernemingen die zich richten op energiebesparing of de productie van nieuwe energie. Ook bedrijven die zich specifiek richten op technologische innovatie vormen hier een onderdeel van. Financieringen vanuit het fonds zijn afhankelijk van de financieringsbehoefte en kunnen bestaan uit een participatie, lening of garantie.
2.Woningcorporaties die investeren in slim energiegebruik en/of opwekking van nieuwe energie. Woningcorporaties moeten toegelaten instellingen zijn in de zin van artikel 70, eerste lid van de Woningwet en partij zijn bij het Convenant Energiebesparing Woningcorporaties Overijssel van 28 juni 2012.

Let op: onder ondernemingen vallen ook stichtingen, verenigingen en eenmanszaken http://www.energiefondsoverijssel.nl/