Op basis van zijn reguliere economische en monetaire analyses heeft de Raad van Bestuur bevestigd dat een ruime mate van monetaire accommodatie noodzakelijk is om te zorgen voor een duurzame terugkeer van de inflatie naar niveaus beneden maar dicht bij de 2%. De Raad van Bestuur heeft besloten de basisrentetarieven van de ECB ongewijzigd te laten en handhaaft zijn verwachting dat deze tarieven langere tijd op het huidige niveau zullen blijven, tot ruim na de periode van de netto activa-aankopen van het Eurosysteem. Met betrekking tot de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen heeft de Raad van Bestuur zijn voornemen bevestigd om de aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) vanaf januari 2018 voor een bedrag van € 30 miljard per maand voort te zetten tot eind september 2018, of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie die in overeenstemming is met zijn inflatiedoelstelling. Bovendien heeft de Raad van Bestuur opnieuw bevestigd klaar te staan om het APP uit te breiden of te verlengen als de vooruitzichten minder gunstig worden of als de financiële omstandigheden niet langer in overeenstemming zijn met verdere ontwikkeling naar een duurzame verandering in het beloop van de inflatie. De Raad van Bestuur herhaalde verder dat het Eurosysteem de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, nog geruime tijd na de beëindiging van zijn netto activa-aankopen zal herbeleggen, in ieder geval zo lang als nodig is.

 

Bron ECB