0%

Archive for the
‘Latest News’ Category

COOL

Bloggen heet het tegenwoordig. Schrijven over wat je doet om binnen het World Wide Web gevonden te worden. Tekst moet aanspreken en vindbaar zijn. Daarom zullen we in ons blog vele stukjes opnemen waar we het in de afgelopen jaren over hebben gehad. groet,  

5 mei 2020

0

Als ondernemer kom je niet om de politiek heen.¬† Bij alles wat je doet heb je te maken met regelgeving van onze overheid. Onze overheid heeft de beschikking over heel veel ambtenaren die voeren de regelgeving uit en controleren¬† op basis van de door Politiek bedachte wetgeving. Dat betekent dat je te maken hebt met […]

5 mei 2020

0

Contractfinanciering voor Managed Service Overeenkomsten Belangrijkste Unique Selling Points van het financieringsconcept van Vicaris voor Managed Service overeenkomsten Meerwaarde voor eindklanten: 1. Betalen voor Gebruik in plaats van Bezit => In onze optiek staat het gebruik van objecten of het ontvangen van een dienst voorop, niet zozeer het eigendom hebben van objecten. 2. Van Capex […]

27 maart 2020

0

September 2019: First Bert 100 kW Running in Japan The first Bert biogas system is in operation in Japan. In combination with pig slurry and other biowaste, electricity, heat and a fine fertilizer are produced. The 800 m3 digester is working with a TEDOM 100 kW CHP near Matsuyama. Benears, our Franchise Partner in Matsuyama […]

11 maart 2020

0