0%

Archive for the
‘Finance’ Category

COOL

Contractfinanciering voor Managed Service Overeenkomsten Belangrijkste Unique Selling Points van het financieringsconcept van Vicaris voor Managed Service overeenkomsten Meerwaarde voor eindklanten: 1. Betalen voor Gebruik in plaats van Bezit => In onze optiek staat het gebruik van objecten of het ontvangen van een dienst voorop, niet zozeer het eigendom hebben van objecten. 2. Van Capex […]

Geld wordt al een aantal jaren voor 97% van het totale transactiebedrag in de wereld voor speculatie gebruikt. Banken en speculanten maken hier grote winsten mee die in werkelijkheid niet bestaan. Grote groepen burgers zijn hier de dupe van. Ook wordt al jaren consumptie en het leveren van arbeid zwaar belast en het speculatieve gebruik […]