Onderzoeksopzet kosten betalingsverkeer (pin, contant, etc.)
In opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen heeft Panteia de kosten van betalen voor de detailhandel, de horeca, de ambulante handel en de tankstationbranche in kaart gebracht. Bij het onderzoek zijn De Nederlandsche Bank, de banken en de vertegenwoordigers van de onderzochte sectoren betrokken. Genoemde partijen hebben een belangrijke bijdrage geleverd, zowel bij de methodologische discussies als bij de aanlevering van de benodigde kwantitatieve informatie.
Daarbij is gebleken dat er duidelijk kostenbesparingen gerealiseerd zijn en nog kunnen worden als er door de consument minder contant betaald wordt en meer wordt gepind. Om na te gaan hoe meer pinnen uitpakt voor individuele ondernemers heeft Panteia in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen een rekenmodule ontwikkeld.
Met behulp van deze rekenmodule kunnen toonbankinstellingen eenvoudig zien wat de kosten voor hun huidig betalingsverkeer zijn en hoe zij kunnen besparen op betalingsverkeer door meer te gaan pinnen en het aantal contante betalingen te laten afnemen.